Շինարարություն

Շինարարություն

Օջախ-Ե ընկերությունը արդեն 20 տարուց ավելի զբաղվում է նաև շինարարական աշխատանքներով: Ընկերությունն իրականցնում է ցանկացած տիպի, ծավալի և բարդության շինարարություն սկսած հիմքից մինչև ներքին հարդարման աշխատանքներ: Հիմնվելով մեր տասնամյակների փորձի վրա մենք կարողանում ենք կատարել մեզ վրա դրված առաջադրանքները ճիշտ և ժամանակին , քանի որ ունենք հմուտ և տարիների փորձ ունեցող մասնագետներ: Մի խոսքով օգտվելով Օջախ-Ե-ի ծառայություններից դուք գոհ կմնաք ոչ միայն մեր աշխատանքից, այլ նաև ձեր ընտրութոյւնից, քանի որ «Оջախը օջախ է կառուցւմ»