Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0021

Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0021

Կարմիր տրավերտինից փայլեցված մոզաիկա, լցոնված