Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0023

Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0023

Կարմիր տրավերտինից մոզաիկա։