Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0024

Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0024

Տրավերտին մոզաիկա։ Ութանկյուն, խճանկար։