Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0033

Տրավերտին։Կոդ՝ Տր-0033

Տրավերտինից մոզաիկա կարմիր փայլեցված։