Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0001

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0001

լայնական կտրվածք, հղկված