Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0002

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0002

երկայնական կտրվածք, հղկված