Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0003

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0003

լայնական կտրվածք, լցոնված և փայլեցված