Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0005

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0005

լայնական կտրվածք, լցոնված և փայլեցված