Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0007

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0007

լայնական կտրվածք, լցոնած և հղկված