Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0008

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0008

երկայնական կտրվածք, լցոնած և հղկված