Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0009

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0009

լայնական կտրվածք, խոզանակած անփայլ