Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0010

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0010

երկայնական կտրվածք, խոզանակած անփայլ