Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0011

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0011

լայնական կտրվածք, խոզանակած