Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0012

Տրավերտին։ Կոդ՝ Տր-0012

երկայնական կտրվածք, խոզանակած